Sponsorsøknad

Hvilken sponsing søker dere:*
ProdukterMidler

Oppgi omfang produkter/midler dere søker:*

Oppgi formål:*

Hva kan Bakehuset få tilbake (Reklame, omtale, annonse osv):*

Annet/melding: